خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
يكشنبه 30 ارديبهشت 1403

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


اکبر چوپانی
رشته تخصصی : عمران
سید حسین حسینی
رشته تخصصی : عمران
سید محمد حنیف حسینی
رشته تخصصی : تاسیسات برقی
سید رضا اسماعیلی (لغو عضویت)
رشته تخصصی : تاسیسات برقی
مهدی واحدی سورکی
رشته تخصصی : تاسیسات برقی
سیروس قدرتی
رشته تخصصی : تاسیسات برقی
عبدالرضا وفائی سورکی
رشته تخصصی : عمران
سید عیسی مقیمی
رشته تخصصی : عمران
زنده یاد سید یوسف عمادیان
رشته تخصصی : عمران
حسینعلی صفری گرجی
رشته تخصصی : معماری و شهرسازی