خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
يكشنبه 30 ارديبهشت 1403

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


حمید رضا وزیری
رشته تخصصی : عمران
سلیمان عالی نژاد
رشته تخصصی : عمران
علیرضا مطلوبی
رشته تخصصی : عمران
زهره نورانی کوتنائی
رشته تخصصی : عمران
مهدی ذلیکانی
رشته تخصصی : تاسیسات برقی
زنده یاد نادر فرحت
رشته تخصصی : تاسیسات مکانیکی
سید مصطفی رحیمی
رشته تخصصی : عمران
فرهاد فرزاد
رشته تخصصی : عمران
محمد علی صدیقی
رشته تخصصی : عمران
فتاح علیزاده قاجاری
رشته تخصصی : تکمیل نشده