خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
پنج شنبه 31 خرداد 1397

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


هسته مرکزی
علی خادمی بهاره ربیعی علی اکبر صالحی هیکوئی علی عاشقان مسعود نظری

 

اعضای کمیسیون
محسن اصغری مهرنوش السادات حسینی
مینا حسن زاده بهاره ربیعی
علی خادمی کریم سپهری
محمد شفیعی فریبا رضوانی
علی عاشقان علی اکبر صالحی هیکوئی
فاطمه قنبری لیلی علائی
سید عبداله موسوی مجید مختاری
خلیل ناصری هانی مهدوی
مسعود نظری    

 

نوشته شده در تاریخ 4 / 3 / 1395 - 12:52 , تعداد بازدید 2034