خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
پنج شنبه 31 خرداد 1397

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


هسته مرکزی
کمیل ستوده مهدی شمیرانی روزبه صادقیان راد رحمت قاسمی سید علی نجم السادات

 

اعضای کمیسیون
نعیم ابراهیمی رائفه اکبری شرفدار کلائی
سید رضا تاج الدین رضا تقی پور وناجمی
علی حامدی سید رضا حسینی سیاهدشتی
مهدی ذلیکانی پریسا رضائی
سید حسین رضوی کمیل ستوده
وحید سلیم اسدی علیرضا شتابان
محمد مهدی شجاع فر مهدی شمیرانی
روزبه صادقیان راد هادی صفری گرجی
مهدی ضمیریان فریده غزانی
روزبه فهروندی رحمت قاسمی
سمیه قبادی ترا سمیه محمدی
مصطفی مدرسی سید علی نجم السادات
محمد رضا نظری زهرا یزدان زاد
رضا یوسفی گلوردی    

 

نوشته شده در تاریخ 4 / 3 / 1395 - 12:10 , تعداد بازدید 3593