خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
يكشنبه 26 دي 1400

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین
ورود به آرشیو صورتجلسات هیات مدیره

مهندس نیما احتشامی

رییس هیأت مدیره

مهندس امیر امینی

نایب رییس هیأت مدیره

مهندس آرمان بابائی

خزانه دار

مهندس یونس بهارفر

عضو هیات مدیره

مهندس محسن بدخشان

عضو هیات مدیره

مهندس سبحان ثمربخش

عضو علی البدل

سید عبدالرضا سلیم بهرامی

عضو علی البدل

مهندس مصطفی خادمی

بازرس دوره سوم

مهندس روزبه صادقیان راد

بازرس دوره سوم

مهندس مهدی رئیسیان

بازرس علی البدل دوره سوم