خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
پنج شنبه 31 خرداد 1397

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


هسته مرکزی
سید رضا سلیم بهرامی مطهره ذکریائی علی صالحی عمران امیر فولادی سارا متولی

 

اعضای کمیسیون

نیما احتشامی

مدیر مسئول

سید رضا سلیم بهرامی

سردبیر

مسعود احمدی گرجی شروین بخشی
فاطمه تمجید نگار جباری
فاطمه جدی ساروی مریم جعفری جویباری
محبوبه جعفریان جلودار سید میلاد جمالی
حبیب اله حیدرزاده مطهره ذکریائی
محمد مهدی شجاع فر سمیه شعبانی
الهام صالحی علی صالحی عمران
امیر فولادی دانیال فضلی ابوخیلی
سارا متولی سیما عباسی
کامیار کهن سال محمد رضا کاظمی شهابی
محمد باقر هادی زاده احمد رضا نجفی
حسین یوسفی لالیمی مژده دینا

 

نوشته شده در تاریخ 4 / 3 / 1395 - 12:54 , تعداد بازدید 3092